top of page
1.jpg

Kleine stappen
maken het verschil

Ik ondersteun de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties door middel van spelmethodieken en inzichten uit het systeemdenken. Ik analyseer, denk mee, help zoeken naar oplossingen en ontwikkel werkvormen. Maatwerk lever ik graag met anderen. Wat is er nodig op dit moment om een kleine stap te zetten? Wat is de crux?

 

Peter Berkhout 

logo_Zuidas-blauw.png
teamwerk_strook.jpg

Teamwerk

Team: Together Each Achieves More? Heldhaftige literatuur over topteams, ronkende bewoordingen over uitmuntende prestaties en de allerlaatste, beslissende inzichten voeden een utopisch verlangen naar het allerbeste team. Hoe groter het verlangen, hoe weerbarstiger de praktijk. 

Er wordt veel gevraagd van organisaties. Dat betekent dat teams veelal onder druk staan. Teamleden moeten de aandacht verdelen over verschillende doelstellingen. Zijn er spelregels die een beetje eerlijk voelen?  Kunnen ze het een beetje met elkaar vinden? 

Ik werk graag met teams die tijdelijk in de situatie verkeren waarin minder effectieve patronen de sturing hebben overgenomen. Teamcoaching kan de druk verlichten, waardoor het team de volgende stappen zelf kan zetten. 

Systeemdenken
0129_Crux Creaties systeemdenken-3359.jpg

Systeemspel en systeemdenken 

Systeemdenken is leren kijken naar samenhang en patronen. We kijken met de systeembril niet ín mensen, maar tussen mensen. Gedrag wordt veel meer bepaald door relaties en context dan door persoonlijkheid: terwijl we vaak denken dat het andersom is. Wij mensen hebben de neiging om karakter en persoonlijkheid over te waarderen, en het belang van relaties en context als verklaring voor gedrag te onderschatten.


Problemen in de samenwerking worden vaak gedefinieerd in termen van individuele tekorten, zoals ont- brekende competenties of lastige karaktertrekken. Met de systeembril op neem je daar afstand van. Systeemdenken daagt je uit om op een andere manier naar samenwerkingsvraagstukken te kijken. ‘Anders kijken’ veronderstelt ‘anders denken’. Dit kan in de praktijk best lastig zijn.

Het is mijn missie om het systeemdenken zijn werk te laten doen voor zo veel mogelijk mensen: praktisch en theoretisch opgeleid, in teams en organisaties. Dat betekent dat ik, in samenwerking met adviseurs die gespecialiseerd zijn in een bepaalde stroming van het systeemdenken, spelen/games, theater en oefeningen maak om inzichten te verbeelden. Daardoor ervaar je als deelnemer hoe je inzichten uit het systeemdenken kunt toepassen.     

Samen met Marijke Spanjersberg ontwikkelde ik het systeemspel: aan de hand van een verhaal, in de vorm van een film, leren de deelnemers om met een systeembril te kijken naar samenwerkingsvraagstukken en krijgen ze manieren aangereikt om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken. Systeemtheater beoogt het systeemdenken ervaarbaar te maken voor grote groepen. Zie verder bij interactief theater. 

Intractief theater
interactief theater 2.jpg

Interactief theater

Onze interactieve voorstellingen willen je graag laten nadenken over de onderliggende dynamiek van een veranderende en lerende organisatie. We geloven in de kracht van theater: een verhaal verrijkt de leerervaring. Crux Creaties onderscheidt zich door een creatieve aanpak van organisatiethema’s met een serieus en vaak ingewikkeld karakter. Met humor openen we de ogen, prikkelen we de hersenen en laten we de deelnemers de zaken anders zien dan ze gewend zijn.

 

We komen op bezoek, lopen mee en voeren gesprekken. Wat we zien en horen verwerken we in aansprekende scenes. Maatwerk heeft de afgelopen twintig jaar een uitgebreide verzameling scenes opgeleverd. De laatste jaren ligt het accent op: 

  • Diversiteit en inclusie.

  • Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. 

  • Werk- en systeemdruk in de (ouderen)zorg.

Daarnaast maken we regelmatig systeemtheater: hoe kan je anders kijken naar samenwerkingsvraagstukken?

Acterend trainen
stoelen plus peterdef .jpg

Acterend trainen

Situaties oefenen is niet altijd een pretje. Er wordt naar je gekeken en je wilt het heel graag goed doen. Oefenen van nieuw gedrag betekent dat je als deelnemer directe feedback ontvangt. Is de leergroep veilig genoeg om oefenend aan de slag te gaan? Soms nog niet en moet er eerst aan de veiligheid gewerkt worden, voordat de leergroep in een oefening kan duiken. Anderzijds: door te oefenen kan je een sprong maken in je leerproces. De deelnemer zegt dan na afloop: ’ik zag er tegenop, maar deze training heeft me veel inzichten en gedragsmogelijkheden gegeven’.   

Trainers van Crux zijn gewend te werken met deze schijnbare tegenstrijdigheid tussen behoefte aan zichtbaarheid en veiligheid. We streven ernaar even empathisch als scherp te zijn. We combineren de rol van trainer en acteur. Het leerproces begeleiden gaat hand in hand met het neerzetten van een rol voor een oefensituatie.

Teamwerk
Coaching voor vaders
Coaching voor vaders_strook.jpg

Coaching voor vaders

Kinderen hebben er baat bij als de vader aanwezig is, verantwoordelijkheid neemt voor de opvoeding en een tastbare rol vervult binnen het gezinssysteem. Dat klinkt als een open deur, maar is helaas geen vanzelfsprekendheid. Als ouders niet meer in één huis verder kunnen en het uitdraait op een scheiding, is het in de meeste situaties de vader die elders gaat wonen en een stap terug t.a.v. het contact met de kinderen. Als daarnaast de samenwerking met de moeder lastig en gespannen is en vader wil in beeld blijven, dan staat hij voor een opgave. 

Het vraagt van de vader dat hij zijn verdriet kan hanteren. Wat gebeurt er als hij geconfronteerd wordt met de pijn van de andere opvoeder? Coaching kan helpen om emoties te uiten zonder dat anderen beschadigd raken, rust te creëren, te reflecteren op cruciale momenten en te bespreken hoe je je rol als vader in de nieuwe situatie gaat vormgeven. 

Ik werk als coach binnen organisaties. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundig: vader van drie kinderen en in 2006 gescheiden toen mijn kinderen 3, 4 en 6 waren. Die ervaring helpt om me nog beter te kunnen voorstellen welke krachten er vrijkomen als je vaderrol onder druk komt te staan. 

Over Peter
bewerkt Portret Peter Berkhout_O7A9154_klein.jpg

Over Peter Berkhout

Ik schakel makkelijk tussen diverse rollen: trainer, acteur, ontwikkelaar, schrijver, regisseur, dagvoorzitter, teamcoach en systeemdenker. Geholpen door een sterk geheugen voor mensen, complexe organisatiecontexten en maatschappelijke ontwikkelingen maak ik aansprekende leerinterventies.

Na de opleidingen tot sociaal werker en theaterdocent heb ik in de jaren negentig geregisseerd en lesgegeven. Eind jaren negentig rolde ik als trainingsacteur in het trainingswerk en als zelfstandig ondernemer ging ik acteurs bemiddelen. Eerst als Bureau Berkhout, daarna met Rik Luijmes (Bureau Berkhout de Branding). In 2012 richtte ik, samen met mijn vrouw Sara Wolvenne, Crux Creaties op. 

Anno 2023 ben ik gestopt met de bemiddeling van trainingsacteurs, Sara werkt in het onderwijs als docent Nederlands. Er zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Het gaat aan de keukentafel nog steeds over leren. Ik werk nog steeds samen met collega’s als we een training maken of interactief theater verzorgen.

Naast maatwerk voor opdrachtgevers (profit en non-profit), verzorg ik het open aanbod bij Crux Creaties: o.a. de basisopleiding voor trainingsacteurs en performancevaardigheden voor trainers.

  • LinkedIn

Crux Creaties werkt o.a. voor:

logo HAN.png
gemeente Amsterdam.png
Radboud universiteit.png
TWST.png
Radboud UMC.png
Anker 1
bottom of page